De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) is opgericht op 19 februari 1993, als zelfstandig opererende stichting. De doelstelling van de SCAU is het voor de plaatselijke bevolking en de liefhebbers van buiten de gemeente culturele activiteiten te organiseren. Deze vinden plaats in de Thamerkerk en meestal op de zondagmiddag (aanvang 14.30 uur), een mooi moment om elkaar te ontmoeten.
De SCAU presenteert met name solisten en kleine muzikale ensembles in het klassieke genre en daarnaast ook andere programma’s in het lichtere genre.

Organisatie
Het bestuur van de SCAU bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Bob Berkemeier, voorzitter
  • Anton Furneé, secretaris
  • Rob Misset, penningmeester
  • Carel Nieber, namens sectie PROMU
  • Ruurd van der Weg, namens sectie MUZIEK, tevens PR
  • Ton Kodde, notulist

Het bestuur wordt ondersteund door twee secties:
– De sectie Muziek die de programmering verzorgt van de klassieke muziek
– De sectie ProMu (Proza en Muziek) die zorg draagt voor de programmering van toneel, cabaret en lichte muziek

SCAU

S.C.A.U.
Postbus 182
1420 AD Uithoorn
E-mail: secretariaat.scau@gmail.com