ABONNEMENTEN BESTELLEN NIET MEER MOGELIJK
In verband met de maatregelen om het COVID19-virus te bestrijden, kunnen er helaas geen abonnementen 2020-2021 meer besteld worden. Op 21 augustus j.l. is de grens van wat er mogelijk is met de corona-maatregelen al bereikt. Het bestuur van de SCAU had in eerste instantie de deadline voor de verkoop van abonnementen op 31 augustus a.s. gezet, maar de belangstelling is dermate groot – wat op zich een heel goed teken is natuurlijk! – dat overtekening dreigt of al bereikt is.

LOSSE KAARTEN MISSCHIEN MINIMAAL BESCHIKBAAR
In verband met de maatregelen om het COVID19-virus te bestrijden is het voorlopig niet mogelijk om online losse kaarten te bestellen. Ook is het niet mogelijk om losse kaarten in de boekwinkels te kopen of een half uur van te voren aan de zaal. Misschien dat er in de loop van het seizoen wat meer losse kaarten beschikbaar komen, maar dat zal om minimale aantallen gaan. We houden u daarvan op de hoogte via deze website en via de Nieuwe Meerbode.

Voor vragen en/of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Secretariaat SCAU: Anton Furnee
telefoon: 06 4148 8898
e-mailadres: secretariaat.scau@gmail.com