Particulieren:

Als bezoeker van de activiteiten van de SCAU kunt u ons ook nog op een andere manier financieel steunen, namelijk met uw gift.
Draagt u de SCAU een warm hart toe, dan kunt u uw gift overmaken op:
rekeningnummer NL22TRIO 0320 6339 18
ten name van Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn.
Elk bedrag is welkom, klein of groot!

De meest toekomstgerichte manier om het lokale culturele leven in Uithoorn in stand te houden is het opnemen van de SCAU in uw testament. Elk legaat is meer dan welkom. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw notaris of met het secretariaat van de SCAU:
Anton Furneé
Tel. 06 4148 8898
Email: secretariaat.scau@gmail.com

Subsidiegevers:

TOP