Onderstaande brief van het bestuur van de SCAU is op dinsdag 29 september 2020 gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website: www. scau.nl

————————————————————————————————————————————

Geacht college van burgemeester en wethouders van Uithoorn,

Maandagavond 28 september j.l. hebben premier Rutte en minister de Jonge een aanscherping afgekondigd van de coronamaatregelen. Een van de richtlijnen is dat in besloten ruimtes niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn.

Maar voor culturele instellingen kunnen lokaal uitzonderingen worden gemaakt, zo vermeldt de tekst van de richtlijnen (zie de linker kolom van het schematisch overzicht onderaan de volgende internetpagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen).

Het is deze laatste uitzondering waarop de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)  een beroep wil doen.

Sinds begin september heeft de SCAU twee concerten georganiseerd in De Schutse volgens een uitgebreid coronaprotocol, dat tevens is afgedrukt op het programmablad dat de bezoekers ontvangen. De stoelen staan in tweetallen op ruime afstand van elkaar opgesteld, bestemd voor twee mensen uit hetzelfde huishouden of voor een alleengaande. In het laatste geval blijft er één stoel van het paar onbezet. Er is ruimte voor maximaal 98 bezoekers. Burgemeester Heiliegers, die aanwezig was bij het eerste concert, kan getuigen van de zorgvuldige wijze waarop de SCAU de coronarichtlijnen toepast.

Op 11 oktober a.s. treedt de bekende bandoneonist Carel Kraayenhof op met zangeres Leoni Jansen in De Schutse. Het aantal bezoekers dat zich aangemeld heeft en geplaatst kan worden, bedraagt 71. De SCAU heeft dit concert op 25 september j.l. aangemeld bij de gemeente op grond van de op 18 september afgekondigde meldplicht voor bijeenkomsten van boven de 50 personen.

U zult begrijpen, dat een concert voor 30 personen voor ons geen optie is. Wie van de abonnementhouders mag erbij zijn en wie niet? Hetzelfde geldt voor degenen die een losse kaart hebben gekocht via onze website. En vervolgens moeten die mensen door ons geïnformeerd worden.

Uitstel is ook niet zo simpel. Want wanneer kunnen optredens ingehaald worden? En kunnen de gecontracteerde artiesten op de voorgestelde data wel? Het doorgaan van het concert is voor hun en ons voortbestaan van groot belang! Wij kunnen niet meer doen dan proberen de gezondheidsrisico’s bij onze concerten tot een minimum te beperken. En dat doen we!

Kortom, de SCAU hoopt dat u voor haar concert op 11 oktober a.s. een uitzondering wilt maken en dat u snel uitsluitsel kunt geven in verband met de korte voorbereidingstijd.