Uithoorn – Het gaat goed met de SCAU. In de jaren 2018 en 2019 sneuvelde het ene na het andere record. Vergeleken met 2017 werden er in 2018 112 abonnementen verkocht, een toename van ruim 20%. Het bezoekersaantal steeg van 830 naar 952, een groei van 15%. In 2019 heeft deze trend zich doorgezet. Er werden 127 abonnementen verkocht, een stijging van 13% (vergeleken met 2018). Het aantal bezoekers nam toe met 30% tot 1239!
Ook de website (www.scau.nl) is populair: jaarlijks zijn er tussen de 13.000 à 14.000 unieke bezoekers die goed zijn voor ruim 247.000 hits!

Deze cijfers zijn te vinden in het Jaarverslag over 2019, dat werd besproken tijdens de jaarvergadering op 5 juli 2020. Citaat:

In 2019 mag de SCAU zich verheugen in een toenemend aantal bezoekers. Dit is te danken aan een gevarieerd programma van hoge kwaliteit en een actieve inzet op publiciteit in lokale media. We stellen belang in een gevarieerd programma met musici en theatermakers die hun sporen ruimschoots verdiend hebben op de grote podia. Tegelijkertijd bieden we opkomend talent een podium. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijke combinatie van klassieke concerten, theater en lichte muziek.

Al jaren is er een grote kern van vaste bezoekers die ieder jaar een abonnement neemt op ons programma. Er is een gemeenschap van cultuurliefhebbers ontstaan die zich steeds verder uitbreidt. Onze concerten en voorstellingen worden niet alleen bezocht door inwoners van Uithoorn, maar trekken steeds meer inwoners uit de regio. Daarmee vervult de SCAU een verbindende rol in de regio.

Deze verbindende rol versterken we door ieder seizoen een specifieke doelgroep uit te nodigen bij een van onze evenementen. Zo organiseerden we in 2018 een jeugdconcert dat gratis toegankelijk was voor basisschoolleerlingen. Dit seizoen nodigden we bewoners van het Hoge Heem uit om ons Nieuwjaarsconcert bij te wonen. Voor het liedjesprogramma van Lonneke Dort nodigden we leerlingen van het Alkwin Kollege uit. Dertig leerlingen genoten van de geestige teksten en mooie liedjes van deze cabaretière.

Dat een aantal van onze vaste bezoekers de bewoners van het Hoge Heem ophaalden voor het concert en na afloop weer veilig thuis brachten, tekent de betrokkenheid van ons trouwe publiek. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat cultuur laagdrempelig voor iedereen toegankelijk blijft in Uithoorn.

Jaarvergadering SCAU in corona-opstelling in Het Buurtnest te Uithoorn

Door de uitbraak van het corona-virus en de maatregelen ter indamming daarvan konden de SCAU-evenementen van maart en april 2020 helaas niet doorgaan. Deze twee voorstellingen – ‘De sneeuwstorm’ met Hans Boland en Oleg Lysenko en een optreden van het Hexagon Ensemble – zijn verschoven naar komend najaar. Ondertussen is de verkoop van abonnementen voor het seizoen 2021-2022 goed op gang gekomen. Dat is een teken dat het publiek vertrouwen in de SCAU heeft. Achter de schermen wordt er – in samenwerking met de beheerders van De Schutse – hard aan gewerkt om op 13 september a.s. met frisse moed het seizoen te kunnen openen. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle dan geldende corona-maatregelen, zodat iedereen veilig kan genieten van de schoonheid van kunst en cultuur. Hou de komende weken de berichten in de Nieuwe Meerbode en op deze website (www.scau.nl) in de gaten. Ook zal de SCAU indien nodig via e-mail rechtstreeks communiceren met de abonnementhouders en kopers van losse kaarten.